ΟΡΙΣΜΟΣ
ALTERLIFE

ALTERLIFE σημαίνει εναλλακτική – νέα ζωή. Σηματοδοτεί την μετάβαση σε μία άλλη κατάσταση, εκεί που ο πόνος, η αδυναμία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, οι περιορισμοί που σε κρατούν μακριά από τα όνειρά σου δεν υπάρχουν πιά. Στην ALTERLIFE αλλάζεις φιλοσοφία, προτεραιότητες, στάση απέναντι στο σώμα & τον εαυτό σου, απέναντι στη ζωή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ALTERLIFE

Αποστολή μας είναι να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας στην σωματική άσκηση και τα ευεργετικά της οφέλη, μεγιστοποιώντας έτσι το ποσοστό όσων ασχολούνται συνειδητά με οποιαδήποτε μορφή γυμναστικής!!!

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ALTERLIFE

Να δουν τα μέλη μας αποτελέσματα και να τα μετρήσουμε.
Να προσφέρουμε στα μέλη μας σε κάθε προπόνησή τους την ALTERLIFE FITNESS EXCELLENCE ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
Να είμαστε φιλόξενοι και εξωστρεφείς και να δείχνουμε καθημερινά στα μέλη μας πόσο σημαντικά είναι για την ALTERLIFE.
Να αναβαθμίσουμε την εικόνα του fitness στην Ελλάδα.
Να έχουμε πλήρη έλεγχο των κινήσεών μας ώστε να μπορούμε να τις βελτιώσουμε και να τις κάνουμε πιο αποδοτικές.

ΟΡΑΜΑ
ALTERLIFE

Να θέσουμε πρότυπα στον χώρο του fitness – τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στο marketing αυτών -, κάνοντας έτσι την alterlife σημείο αναφοράς για τον απλό ασκούμενο, τον επαγγελματία γυμναστή και τον επιχειρηματία του κλάδου, όταν μιλάει για fitness στην Ελλάδα και στην Κύπρο!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Όταν φιλοδοξείς να γίνεις σημείο αναφοράς και να θέσεις πρότυπα σε έναν ολόκληρο κλάδο, όταν επιθυμείς να αφήσεις ίχνος και αποτύπωμα στην κοινωνία, η πρόκληση είναι τεράστια.
Επιβάλλεται οι αξίες σου να είναι βασισμένες στις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνίες και οδηγούν στην εξέλιξη – βελτίωσή τους.
Με απόλυτη πίστη στις αξίες της ALTERLIFE αναλαμβάνουμε πλέον στρατηγικά δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και εισάγουμε έναν εταιρικό-επιχειρηματικό πολιτισμό που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το όραμά μας.
Σας θέλουμε κοντά μας σε αυτή τη προσπάθεια που είναι σίγουρα η πιο δύσκολη και πιο απαιτητική.