47 ΒΡΑΒΕΙΑ
FITNESS
EXCELLENCE

Στην ALTERLIFE βρισκόμαστε σε διαρκή εξέλιξη και αναζήτηση του Fitness Excellence. Πέραν της εμπιστοσύνης των μελών μας, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη βράβευση, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν διακρίνεται η δουλειά μας από τους πιο έγκυρους φορείς συγκρινόμενοι βεβαίως με τις καλύτερες επιχειρήσεις κάθε κλάδου!

17 Βραβεία Fitness Awards 2023

COMPANY OF THE YEAR

Gym Chain/ Franchise brand

Luxury Gym (Gold)

Gym Client Service (Gold)

Inside Gym (Gold)

Gym Business Growth (Gold)

Community Service (Gold)

Corporate HR Services (Gold & Platinum)

Gym design (Silver)

Gym App (Gold)

Gym ERP (Gold)

Fitness Instructor (Silver)

Personal Trainer (Gold)

Multichannel Influencer (Gold & Platinum)

Marketing Campaign (Silver)

13 Βραβεία Fitness Awards 2022

COMPANY OF THE YEAR

BEST GYM CHAIN / FRANCHISE BRAND

Best Inside Gym (Gold & Platinum)

Best Covid- 19 Public Information Campaing (Gold & Platinum)

Best Gym Design

Best Gym Client Experience

Best Growth Policy in Covid- 19 Era

Best Luxury Gym

Best Gym Client Service

Best Multichannel Influencer

Best Back to Gym Marketing Campaign

8 Βραβεία Fitness Awards 2020

COMPANY OF THE YEAR

BEST GYM CHAIN / FRANCHISE BRAND

Best luxury gym

Gym social impact

Best gym client service

Best gym client experience

Best multichannel influencer

Best continuous learning program

8 Βραβεία Franchise Awards

2024 – Best Services Quality

2023 – Most Loyal Network

2022 – Best Marketing Strategy

2021 – Best Franchise Leader – Δημήτριος Κουκουφλής

2020 – Best Manager – Τηλέμαχος Κουκουφλής

2019 – Best Social Media Strategy

2018 – Best Franchise Event

2018 – Most Promising Franchise

1 Βραβείo FRANCHISE SUCCESS AWARDS

2021 – Best Fitness Franchise

3 Βραβεία E-VOLUTION AWARDS

2023 – Best in Sports & Equipment

2022 – Στρατηγική Social Media

2022 – Best in Sports & Equipment