47 ΒΡΑΒΕΙΑ
FITNESS
EXCELLENCE

Στην ALTERLIFE βρισκόμαστε σε διαρκή εξέλιξη και αναζήτηση του Fitness Excellence. Πέραν της εμπιστοσύνης των μελών μας, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη βράβευση, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν διακρίνεται η δουλειά μας από τους πιο έγκυρους φορείς συγκρινόμενοι βεβαίως με τις καλύτερες επιχειρήσεις κάθε κλάδου!

15 Βραβεία Fitness Awards 2023

COMPANY OF THE YEAR

Gym Chain/ Franchise brand

Luxury Gym

Gym Client Service

Inside Gym

Gym Business Growth

Community Service

Corporate HR Services

Gym design

Gym App

Gym ERP

Fitness Instructor

Personal Trainer

Multichannel Influencer

Marketing Campaign

13 Βραβεία Fitness Awards 2022

COMPANY OF THE YEAR

BEST GYM CHAIN / FRANCHISE BRAND

Best Inside Gym (Gold & Platinum)

Best Covid- 19 Public Information Campaing (Gold & Platinum)

Best Gym Design

Best Gym Client Experience

Best Growth Policy in Covid- 19 Era

Best Luxury Gym

Best Gym Client Service

Best Multichannel Influencer

Best Back to Gym Marketing Campaign

8 Βραβεία Fitness Awards 2020

COMPANY OF THE YEAR

BEST GYM CHAIN / FRANCHISE BRAND

Best luxury gym

Gym social impact

Best gym client service

Best gym client experience

Best multichannel influencer

Best continuous learning program

7 Βραβεία Franchise Awards

2023 – Most Loyal Network

2022 – Best Marketing Strategy

2021 – Best Franchise Leader – Δημήτριος Κουκουφλής

2020 – Best Manager – Τηλέμαχος Κουκουφλής

2019 – Best Social Media Strategy

2018 – Best Franchise Event

2018 – Most Promising Franchise

1 Βραβείo FRANCHISE SUCCESS AWARDS

2021 – Best Fitness Franchise

3 Βραβεία E-VOLUTION AWARDS

2023 – Best in Sports & Equipment

2022 – Στρατηγική Social Media

2022 – Best in Sports & Equipment