Διαβήτης Τύπου Ι και Ποιότητα Ζωής

Οι πρώτες αναφορές στην ποιότητα ζωής τοποθετούνται χρονικά στην εποχή του Πλάτωνα, ο οποίος αναφέρει, ότι ο Σωκράτης με τους μαθητές του συζητούσαν για την ποιότητα ζωής συγκρίνοντάς την με την ποσότητα. Σήμερα η ποιότητα ζωής έχει να κάνει με το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών, αναφορικά με τους σωματικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, υλικούς και διαρθρωτικούς τομείς…