Εσένα τι σε κρατάει μακριά από το fitness;

𝞟𝞞𝞢𝞞 𝙁𝙄𝙏 𝙀𝙄𝙈𝞐𝞢𝞣𝞔 𝙊𝙄 𝞔𝞚𝞚𝞖𝞜𝞔𝞢 Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι είτε γνωρίζουν, είτε έχουν ακούσει για τα οφέλη της σωματικής άσκησης, λιγότεροι από 1 στους 10 επιλέγουν να την εντάξουν στη ζωή τους. Ποιοι είναι όμως οι πραγματικοί λόγοι και ποια τα εμπόδια που κρατούν τους ανθρώπους, μακριά από την άσκηση ; Τι απαντούν όσοι…