Τραυματισμοί της άρθρωσης του ώμου και πρόληψη

Οι τραυματισμοί στην άρθρωση του ώμου είναι αρκετοί και πολύ συχνοί τόσο στον μέσο πληθυσμό όσο και σε όσους ασκούνται συστηματικά. Για παράδειγμα μία ρήξη στον υπερακάνθιο ή στο στροφικό πέταλο του ώμου είναι από τους συνηθέστερους τραυματισμούς που θα συναντήσετε.   Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Η άρθρωση του ώμου σε σύγκριση με αυτή του…

Καταναλώνω πολύ αλάτι στη διατροφή μου;

Ας απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα ανάλογα και με τα γραμμάρια αλατιού που καταναλώνονται:   Υψηλής περιεκτικότητας τροφές σε αλάτι θεωρούνται όσες έχουν νάτριο/αλάτι: >0,6γραμμ. νατρίου / >1,5 γραμμ. αλατιού ανά 100 γραμμ. προϊόντος. Στις μέτριας περιεκτικότητας τροφές ανήκουν αυτές με νάτριο/αλάτι >0,1 και <0,6 γραμμ. νατρίου / >0,3 και <1,5 γραμμ. αλατιού ανά 100 γραμμ.…