Οι επιπτώσεις της καθιστικής ζωής στην υγεία

Η αδράνεια σε σχέση με την φυσική δραστηριότητα όλο και κερδίζει έδαφος στον σύγχρονο άνθρωπο. Δυστυχώς αυτός ο τρόπος ζωής έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου. Για να περιγραφούν οι κίνδυνοι για τις ασθένειες που προκαλούνται από την καθιστική ζωή δημιουργήθηκε ο όρος σύνδρομο θανάτου καθιστικής ζωής (SeDS-sedentary death syndrome). Το σύνδρομο θανάτου…