Η ALTERLIFE στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημιουργεί τη δική της Τράπεζα Αίματος.