Δημοκρατίας 10
avlonas@alterlife,gr
22953 02063
Δευτερα – Παρασκευη
Σαββατο
08:00 – 22:00
09:00 – 18:00
Club Manager: Ειρήνη Νταραγιάννη